Soutěž dětí a mládeže

Na podporu kampaně statutárního města Brna „DARUJME KREV PRO BRNO“ proběhla literárně výtvarná soutěž, určená žákům základních a studentům středních škol s názvem „Darování krve očima dětí a mládeže“. Záštitu nad ní přijala primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Rádi bychom Vám nyní postupující díla představili a požádali Vás o hlasování. Dílo s nejvyšším počtem Vašich hlasů získá cenu veřejnosti.

Literární obor – základní škola II. stupeň

Literární obor – střední škola

Literární obor – střední odborná škola

Výtvarný obor – základní škola I. stupeň

Výtvarný obor – základní škola II. stupeň

Výtvarný obor – střední škola

Výtvarný obor – střední odborná škola

Soutěžní žákovské a studentské práce, i mnoho dalšího, budete moci zhlédnout na výstavě věnované bezpříspěvkovému dárcovství krve, která bude probíhat od 1. 6. 2021 v Urban Centru na Staré radnici, Mečová 5 v Brně. V rámci zahájení této výstavy proběhne v 15,00 hod. vyhlášení vítězných prací a jejich autorům budou z rukou Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna předány ceny a dárky od partnerů soutěže.

Hlasovat můžete od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021, kdy bude hlasování definitivně ukončeno. Vaše hlasy budou poté sečteny a vítězi bude dodatečně předána „Cena veřejnosti“.