Připravované akce

Šipkový turnaj

dne 20. 5. 2023 od 13:00 v restauraci Zágreb proběhne již pátý šipkový turnaj o putovní pohár našeho spolku DARUJ-KREV.

Pravidla a ostatní informace naleznete na www.sipkovyturnajbrno.cz