Slovo primářky FNUSA MUDr. Jarmily Celerové

Oslovili jsme primářku krevní banky, paní MUDr. Jarmilu Celerovou a požádali ji o její názor na náš projekt. Tady jsou její odpovědi na naše otázky:

  • Jak už víme, krev je nejcennější tekutina, které je aktuálně nedostatek. Jaký máte názor na projekt „Daruj krev U svaté Anny“ brněnských fanoušků a kapel?

Nápad propojit hudební a sportovní svět a podpořit tím dárcovství krve mě nadchnul. Projekt je skvělý, ráda bych poděkovala kapele Brünnfield, všem fanouškům HC Komety Brno a všem, kdo se k tomuto projektu připojí.  Věřím, že osloví mnoho brňáků a obyvatel Jižní Moravy a bude je motivovat k dárcovství krve. Žel celkově v posledních letech v celé ČR vidíme pokles počtu dárců krve evidovaných v nemocničních transfuzních zařízeních. Odcházejí starší dárci a mladší tolik nepřibývají. Výzva, aby se každý zdravý člověk stal dárcem krve, je proto stále aktuální. Odběrové centrum u Sv. Anny se těší na každého, kdo je ochoten darovat doslova kousek sebe.

  • Během Coronavirové krize značně ubylo dárců. Poté, co nejen hráči Komety přišli darovat krev, zlepšuje se situace u Vás v nemocnici?

Během Coronavirové krize se dárci se obávali nakažení, navíc část z nich byla v karanténě. Ale nyní se zdá epidemiologická situace stabilizovaná, Díky tomu, že hráči a trenéři Komety ukázali veřejnosti, že se nebojí a přišli nás podpořit, se počty dárců postupně začínají navyšovat. Jsme velice rádi, operativa se vrací do normálu a s příchodem léta přibývají i úrazy, tedy potřeba krve roste. Navíc část dárců teď odjíždí na dovolené, tedy jsme vděčni za každého, kdo k nám krev přijde darovat.

  • Jak už bylo dříve zmíněno, Kometa s FNUSA spolupracuje už poměrně dlouho. Jak taková spolupráce vznikla?

První spolupráce vznikla v roce 2009 na projektu Vracíme do života a následovaly další různé benefiční akce, aukce, sponzorské dary, přátelská utkání FNUSA vs Kometa, v nemocnici U sv. Anny probíhalo zajištění sportovních prohlídek či výkonnostních testů.

Tato spolupráce vznikla díky dlouholetému přátelství tehdejšího zástupce přednosty pro LPP ARK a následně bývalého ředitele FNUSA MUDr. Martina Pavlíka s majitelem Komety. Pánové se znají od mládí, kdy spolu hráli hokej a jejich přátelství trvá dodnes. Současný ředitel nemocnice u sv. Anny pan Ing. Vlastimil Vajdák je také hokejista tělem i duší, tedy spolupráci s HC Kometa velmi rád podporuje. V nemocnici jsme hrdí na naše partnerství s HC Kometou.

  • Pokud se potencionální dárce rozmýšlí, zda jít či nejít darovat krev, co byste mu doporučila či vzkázala?

Těšíme se na každého dárce. Pokud někdo váhá, vzkazuji mu, ať se nebojí a určitě to přijde zkusit. A bude určitě překvapený, že to vlastně nic není. Věnujeme se všem dárcům, a pokud vidíme, že někdo přišel darovat krev poprvé, vysvětlíme jednotlivé kroky odběru, abychom případné obavy rozptýlili. A ten pocit, že jste svou krví někomu pomohli, ten je k nezaplacení. Mnozí z dárců, kteří k nám do Svaté Anny přišli darovat krev poprvé, jsou mile překvapeni a konstatují, že kdyby věděli, jak je to snadné, přišli by už dávno. A někteří se u nás rovnou objednají na další odběr. Přijďte mezi nás, nebojte se přijít darovat krev, nic to není! Kdo daruje krev, pomůže zachránit zdraví nebo rovnou život.

  • Mohla byste nám přiblížit, jak by se měli dárci před darováním připravit a jak probíhá samotný proces darování krve?

Darovat krev mohou všichni zdraví lidé, kteří dosáhli plnoletosti, váží alespoň 50 kg a netrpí vážnou chronickou nemocí.

K odběru je nutné přinést s sebou průkaz totožnosti a doklad o zdravotním pojištění v ČR, opakovaní dárci by neměli zapomenout na legitimaci dárce krve. Večer před odběrem není vhodné ve větším množství požívat alkohol, naopak je dobré zvýšit příjem tekutin, omezit tučnou stravu, a nedoporučuje se velká fyzická námaha či náročnější sportovní výkon. Ráno je vhodná lehká netučná snídaně a hodně tekutin.

Po příchodu na naše Odběrové centrum každému dárci nejprve změříme teplotu, abychom vyloučili riziko možného infektu. Teprve potom vstupuje do odběrového centra. Pokud dosud krev nedaroval nebo daroval na jiném transfuzním oddělení, je mu založena evidenční karta.

Před odběrem je dárci poskytnuto standardizované Poučení o rizicích odběru a rizicích, která z použití odebrané krve vyplývají pro příjemce transfuzních přípravků. Poté vyplní Dotazník pro dárce krve, kde jsou informace o zdravotním stavu a prodělaných chorobách. Součástí dotazníku je písemný souhlas s odběrem, s výčtem provedených předepsaných vyšetření krve a prohlášení dárce, že byl o celé proceduře řádně poučen, že mu byla dána možnost klást otázky a na všechny mu bylo řádně odpovězeno a že souhlasí s tím, aby byl zařazen do národního registru dárců krve. Dále dárce potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS.

Následně se dárce podrobí vyšetření krevního obrazu. Během čekání na laboratorní výsledky je dárcům podáváno malé občerstvení, nápoj a pečivo kvůli doplnění energie a zejména tekutin.

S výsledkem krevního obrazu jde dárce na vyšetření k lékaři, při kterém je změřen krevní tlak a puls a provedeno základní zběžné vyšetření a zhodnocení vyplněného dotazníku, tj. anamnézy. Je-li dárce způsobilý k odběru, může mu být odebrána krev. V opačném případě je dárci vysvětleno proč nemůže darovat a je mu doporučen další postup. Současně je informován, jsou-li důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek bude moci eventuálně krev v budoucnu darovat.

Vlastní odběr pak provádí odběrové zdravotní sestry na odběrovém sále. Krev se odebírá do plastových vaků na jedno použití. Žádné riziko nákazy dárce během odběru nehrozí. Odběr plné krve trvá průměrně 4 – 8 minut.  Standardně se odebírá 450 ml krve.

Po odběru dostane dárce další občerstvení a měl by si odpočinout.

  • Závěrem bych se Vás ráda zeptala, jaký vztah ke Kometě máte vy. Fandíte z domova, nebo navštěvujete jednotlivé zápasy? Pamatujete si, jak jste se s Kometou setkala poprvé?

Hokejová utkání žel z časových důvodů nenavštěvuji, to je na pánské části rodiny, ale s Kometou jsem v podstatě vyrostla. Tehdy se ale ještě Kometa jmenovala jinak. Tatínek působil jako sportovní redaktor brněnských deníků, fotil téměř každé utkání a často jsem chodívala s ním. A občas jsem mu pomáhala psát reportáže z některých utkání. Úplně první setkání s hokejem si nepamatuji, ale jako malému dítěti se mi moc líbilo, jak je hladký led a hráči rychle bruslili J Ale když v květnu naše pacienty a svatoanenské odběrové centrum přišli podpořit darováním krve hráči, trenéři Komety a pak i někteří fanoušci Komety, zabloudila jsem do tatínkova fotoarchivu s dnes už historickými momentkami z jednotlivých tkání. Byla to pro mě taková pěkná vzpomínka na dětství.

Děkujeme paní primářce za odpovědi a věříme v další výraznou spolupráci.

Autorkou článku je Tereza Nosková