Formulář k objednání odběrů

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete do online formuláře pro objednání na dárcovství krve ve fakultní nemocnici u sv. ANNY.

Odkaz je ZDE

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete do online formuláře pro objednání na dárcovství krve v Transfusním a tkáňovém oddělení FN Brno-Bohunice.

Odkaz je ZDE

DAROVÁNÍ KRVE A COVID-19

Upozornění pro dárce v souvislosti s rizikem onemocnění koronavirem a po prodělané infekci

Prosíme, pokud máte příznaky onemocnění (kašel, dušnost, teplota…), nepřicházejte darovat.

Pokud jste byl/a v karanténě (např. z důvodu rizikového kontaktu), můžete darovat po ukončení karantény.

Pokud jste překonal/a infekci SARS-CoV-2, můžete darovat nejdříve za 2 týdny od ukončení nařízené izolace/karantény a jen pokud se již cítíte zcela zdráv/a.

Po očkování proti SARS-CoV-2 vakcínou Pfizer a Moderna můžete darovat po 3 dnech, pokud jste neměli žádnou nežádoucí reakci po očkování.
V případě, že jste nežádoucí reakci měli, vyčkejte s darováním po odeznění příznaků ještě 7 dnů.

Po očkování vakcínou Johnson & Johnson a AstraZeneca je odklad 28 dní (po každé dávce)