Soutěž dětí a mládeže

Na podporu kampaně statutárního města Brna „DARUJME KREV PRO BRNO“ proběhla literárně výtvarná soutěž, určená žákům základních a studentům středních škol s názvem „Darování krve očima dětí a mládeže“. Záštitu nad ní přijala primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Rádi bychom Vám nyní postupující díla představili a požádali Vás o hlasování. Dílo s nejvyšším počtem Vašich hlasů získá cenu veřejnosti.

Literární obor – základní škola II. stupeň

Literární obor – střední škola

Literární obor – střední odborná škola

Výtvarný obor – základní škola I. stupeň

Výtvarný obor – základní škola II. stupeň

Výtvarný obor – střední škola

Výtvarný obor – střední odborná škola

Soutěžní žákovské a studentské práce, i mnoho dalšího, budete moci zhlédnout na výstavě věnované bezpříspěvkovému dárcovství krve, která bude probíhat od 1. 6. 2021 v Urban Centru na Staré radnici, Mečová 5 v Brně. V rámci zahájení této výstavy proběhne v 15,00 hod. vyhlášení vítězných prací a jejich autorům budou z rukou Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna předány ceny a dárky od partnerů soutěže.

Hlasovat můžete od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021, kdy bude hlasování definitivně ukončeno. Vaše hlasy budou poté sečteny a vítězi bude dodatečně předána „Cena veřejnosti“.

Soutěž pro žáky – zadání

Letos v únoru odstartovala výtvarně literární soutěž s názvem „Daruj krev očima dětí a mládeže“. Do soutěže se zapojili žáci základních a středních škol. Úkolem bylo výtvarně či literárně vyjádřit svoji myšlenku, proč je dobré darovat krev. Celkem se soutěžilo v 7 kategoriích rozdělených dle věku účastníků a formy uměleckého ztvárnění tématu. Do prvního postupového kola bylo předáno celkem 70 prací, které vybrali garanti zapojených škol. V druhém kole zástupci pořadatelů, Magistrátu města Brna, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny vybrali v každé kategorii dalších 5 postupujících děl. 3 vítězná díla v každé kategorii v posledním kole výběru určili samotní ambasadoři projektu „DARUJME KREV PRO BRNO“ Adam Ondra s Lucií Šafářovou společně s Mgr. Petrem Hladíkem, 1.  náměstkem primátorky města Brna.

Soutěžní žákovské a studentské práce, i mnoho dalšího, budete moci shlédnout na výstavě věnované bezpříspěvkovému dárcovství krve, která bude probíhat od 1. 6. 2021 v Urban centru na Staré radnici, Mečová 5 v Brně. V rámci zahájení této výstavy proběhne v 15,00 hod. vyhlášení vítězných prací a jejich autorům budou z rukou Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna předány ceny a dárky od partnerů soutěže.

Jelikož práce dětí nás všechny mile překvapily, rozhodli jsme se otevřít hlasování o Cenu veřejnosti, do kterého budou zařazena všechna soutěžní díla, která postoupila ze školních kol. Hlasování se můžete zúčastnit buď na webu www.daruj-krev.cz, nebo můžete využít hlasovacích lístků, které budou k dispozici ve výstavních prostorách Urban centra. Hlasovat můžete od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021, kdy bude hlasování definitivně ukončeno. Vaše hlasy budou poté sečteny a vítězi bude dodatečně předána „Cena veřejnosti“.